Infolinia: 71 321 0 321, wew. 2
|
|
|
SHOWROOM WROCŁAW: PL. STRZELECKI 25 | GDYNIA: UL. ORŁOWSKA 66

Szukasz tapet i murali? Wszystkie znajdziesz w naszym sklepie internetowym Tapetujemy.pl - Zachęcamy także do odwiedzenia naszego showroomu, w którym prezentujemy dziesiątki tysięcy wzorów!

Jak zamontować podłogę winylową w wersji klejonej?

Najważniejsze informacje o panelach winylowych Designflooring Gluedown na klej

Montaż paneli winylowych na klej jest najpopularniejszym, najtrwalszym, ale i najbardziej wymagającym sposobem montażu podłóg. Podłoga na stałe przyklejona do podłoża sprawdzi się w każdych warunkach i gwarantuje najwyższą jakość. Jednak ten rodzaj montażu wymaga sporo doświadczenia, dlatego zaleca się, aby został wykonany przez profesjonalistów. 

Montaż paneli winylowych na klej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i kodeksami budowlanymi dot. instalacji elastycznych pokryć podłogowych oraz zgodnie z poniższymi instrukcjami. Stosowanie się do zaleceń zapewnia najwyższą jakość instalacji.

Podłogi winylowe na klej nie nadają się do instalacji na zewnątrz. Przed zastosowaniem/instalacją materiałów należy upewnić się, że poszczególne partie dostawy są takie same i wolne od wad. Po dokonanej instalacji, reklamacje dot. łatwo identyfikowalnych wad nie będą uznawane. Nie należy rozpoczynać przygotowania i instalacji, dopóki nie zostaną ukończone wszystkie inne prace.

Zalety montażu paneli winylowych na klej

Wybór montażu podłogi winylowej Designflooring na klej niesie ze sobą wiele zalet. Między innymi klejenie do podłoża zwiększa stabilność posadzki i podnosi jej odporność na obciążenia. Podłogi winylowe Designflooring Gluedown mogą być zamontowane w pomieszczeniach narażonych na większy stopień wilgotności (np. w łazience) oraz wykazują korzyści ekonomiczne w przypadku ogrzewania podłogowego. 

Jaki klej do paneli winylowych wybrać?

Aby mieć pewność, że panele zostaną zamontowane odpowiednio i trwale, najlepiej wybrać rekomendowany przez nas klej UZIN KE 66 New. To dopracowany technologicznie klej, który jest europejskim liderem wśród rozwiązań tego typu. Wyróżnia się skutecznymi cechami i bezpieczeństwem stosowania. Klej UZIN KE 66 New to produkt rekomendowany do trwałego montażu paneli winylowych Designflooring. 

Aklimatyzacja materiałów

Co najmniej na 24 godziny przed instalacją, materiały podłogowe należy wyjąć z opakowania i pozwolić im się aklimatyzować w pomieszczeniu docelowej instalacji. Płytki i deski mogą być układane na stosie, ale muszą leżeć płasko. Należy utrzymywać temperaturę w granicach 18-27 °C. Jeśli płytki/deski i klej były przetrzymywane poza tym zakresem, należy zwiększyć czas aklimatyzacji do 48 godzin.

Jak przygotować podłoże pod panele winylowe na klej?

Dobre przygotowanie podłoża jest niezbędnym warunkiem uzyskania odpowiedniego wyglądu podłogi. Podłoże musi być twarde, gładkie, czyste, suche i bez wad -  inaczej wszelkie nierówności podłoża będą widoczne. Klasa równości podłoża powinna wynosić SR1 (3 mm na 2 metry bieżące wg BS8203). 

Należy również przeprowadzić test wilgotności wszystkich podłoży zgodnie z normami lokalnymi przed rozpoczęciem instalacji. Wyniki należy zapisać/udokumentować. Produkty mogą być instalowane jedynie na podłożach o wilgotności względnej równej lub niższej niż 75% (RH) mierzonej higrometrem. Jeśli wskazania higrometru znajdują się powyżej 75% wilgotności względnej, należy zastosować izolację przeciwwilgociową (DPM), zarówno dla starych, jak i nowych podłóg. Jeśli zaznaczono test na węglik wapnia, wilgotność konstrukcji powinna wynosić nie więcej niż 2% dla posadzek cementowych i nie więcej niż 0,3% dla jastrychów na bazie siarczanu wapnia (anhydrytu).

1. Podłoża betonowe/Jastrychy cementowo-piaskowe 

Podłoża te muszą być zgodne z wymaganiami norm krajowych.

 • Nowe i stare podłoża

Dla wszystkich podłóg betonowych należy mechanicznie zeszlifować podłogę w celu usunięcia zanieczyszczeń (mleczka betonowego, farby, tynku, kleju itp.), a następnie zagruntować podłogę i nałożyć odpowiednią masę wygładzającą o grubości co najmniej 3 mm. Jeśli wilgotność względna przekracza 75%, przed nałożeniem podkładu i masy wygładzającej należy zastosować DPM

 • Beton zacierany

Posadzki zacierane wymagają zeszlifowania w celu usunięcia mleczka betonowego (za pomocą szlifowania lub śrutowania). Dla odczytów powyżej 75% RH, powierzchnie te należy dodatkowo zeszlifowane przed zastosowaniem powierzchniowego DPM. Następnie podłogę należy zagruntować przed nałożeniem odpowiedniej masy wygładzającej (o grubości minimum 3 mm). 

 • “Anhydryt” (Siarczan Wapnia-Gips) 

Jastrychy anhydrytowe niełatwo rozpoznać, wobec czego często są mylone z bardziej tradycyjnymi posadzkami na bazie cementu. W przypadku, gdy posadzka jastrychowa nie jest wystarczająco sucha, należy skonsultować się z producentem i upewnić się, że wybrano prawidłową masę wygładzającą.

 • Asfalt 

Asfalt powinien być sprawdzony i naprawiony pod kątem szczelin - czasem zastosowanie izolacji DMP może okazać się niezbędne. Powierzchnię należy odtłuścić i spłukać czystą wodą, a następnie zagruntować. Należy zastosować odpowiednią masę wygładzającą o grubości od 4 do 6 mm.

 • Podłogi malowane 

Mechanicznie usunąć całą farbę aż do warstwy oryginalnej, zagruntować i pokryć odpowiednią masą wygładzającą o grubości co najmniej 3 mm.

2. Podłoża drewniane: deski standardowe / łączone na pióro i wpust

Deski powinny być odpowiednio zabezpieczone - deski luźne dobrze przytwierdzone, a zużyte/uszkodzone deski wymienione. Należy położyć nadającą się do podłóg sklejkę o grubości co najmniej 5,5 mm w rozstawie nie większym niż 150 mm. Łączenia sklejki powinny być wygładzone za pomocą gładzi lub pełnej warstwy zbrojonej masy szpachlowej.

 •  Drewniane podłogi faliste 

Takie podłogi muszą zostać najpierw wyrównane poprzez szlifowanie/heblowanie/łatanie przed pokryciem sklejką 5,5 mm. Następnie podłoże należy zagruntować, po czym nałożyć minimum 3 mm warstwy zbrojonej masy szpachlowej.

 • Płyty wiórowe/ Weyroc/ MDF/ OSB 

Położyć nadającą się do podłóg sklejkę o grubości co najmniej 5,5 mm w rozstawie nie większym niż 150 mm. Łączenia sklejki powinny być wygładzone za pomocą gładzi lub pełnej warstwy zbrojonej masy szpachlowej. 

 • Podłogi ze sklejki podłogowej 

Łączenia sklejki powinny być wygładzone za pomocą gładzi lub pełnej warstwy zbrojonej masy szpachlowej. Można również zagruntować i nałożyć warstwę zbrojonej masy szpachlowej o grubości co najmniej 3 mm. (Każdą sklejkę podłogową o grubości mniejszej niż 5,5 mm należy traktować jako płytę wiórową) 

 • Drewniane panele mozaikowe, parkiety, panele zwykłe

Takie podłogi należy usunąć i odpowiednio przygotować podłoże.

 • Laminaty/ podłogi z montażem typu click 

Takie podłogi należy usunąć wraz z wszystkimi podkładami i akcesoriami. Podłoże należy odpowiednio przygotować.  

3. Inne podłoża

 • Elastyczne pokrycia podłogi to np. linoleum, PVC, tworzywo termoplastyczne, dywan, korek 

Usunąć istniejącą podłogę i wszystkie pozostałości kleju, a następnie odpowiednio przygotować podłoże.  

 • Podłogi klinkierowe/ mozaikowe/ceramiczne 

Sprawdzić podłogę pod kątem zawilgocenia. W przypadku wykrycia wilgoci, należy skonsultować się z dostawcą. Sprawdzić podłogę pod kątem nierównych, luźnych lub ułamanych płytek. Usunąć luźne kawałki i wypełnić głębokie otwory zaprawą szybkowiążącą. Odtłuścić, opłukać i wytrzeć powierzchnię podłogi. Zagruntować i zastosować odpowiednią masę wygładzającą o grubości minimum 3 mm. W niektórych przypadkach może być wymagana druga warstwa gruntowania i masy wygładzającej w celu wygładzenia linii fug między płytkami. 

 • Podłogi metalowe 

Powierzchnie metalowe należy oczyścić, odtłuścić i zeszlifować mechanicznie w celu usunięcia zanieczyszczeń/rdzy i odpowiedniego przygotowania powierzchni. Po uzyskaniu płaskiej powierzchni, pokrycie podłogi należy skleić za pomocą kleju epoksydowego - w przeciwnym razie należy ją najpierw zagruntować i wyrównać przy użyciu odpowiedniej masy wygładzającej. W razie wątpliwości skontaktuj się z dostawcą.

 • Azbestowe 

Niektóre starszego typu elastyczne płytki i kleje mogą zawierać azbest. W razie wątpliwości należy skontaktować się z właściwym organem w celu uzyskania porady na temat usuwania i recyklingu azbestu. 

 • Podłogi różne 

Magnezytowe, typu granwood, itp. - skontaktuj się z dostawcą.

 • Oranżerie/ pomieszczenia z silnym nasłonecznieniem/ pomieszczenia nieogrzewane 

W pomieszczeniach o temperaturach do 50°C, należy stosować kleje uniwersalne lub do wysokich temperatur (HT). W miejscach, gdzie możliwa jest temperatura powyżej 50°C, podłoga musi być instalowana przy użyciu kleju epoksydowego. Należy utrzymywać temperaturę w oranżeriach na poziomie 18-27 °C przez 24 godziny przed, w trakcie i 24 godzin po instalacji. Zasłonić okna przed i po instalacji na co najmniej 48 godzin. 

 • Ogrzewanie podłogowe 

Deski / płytki mogą być kładzione na systemy ogrzewania podłogowego, ale pod warunkiem, że temperatura na styku z warstwą kleju nie przekracza 27 °C. Należy stosować kleje uniwersalne, do wysokich temperatur (HT) lub na bazie żywicy epoksydowej. Ogrzewanie podłogowe musi być oddane do użytku przed rozpoczęciem montażu podłogi. Należy je wyłączyć na 48 godzin przed i na 48 godzin po instalacji. Następnie temperaturę można stopniowo zwiększać do 27 °c (nie więcej niż 3 °C na dobę).

Odnośnie do ogrzewania podłogowego elektrycznego, należy skonsultować się z producentem w celu upewnienia się, że system jest kompatybilny z naszą podłogą. 

Systemy siatkowe należy osadzać w odpowiedniej grubości podkładzie ze zbrojonej masy wygładzającej w celu zakrycia siatki. Następnie nałożyć warstwę gruntu i drugą warstwę zbrojonej masy wygładzającej. Powyższe ma zastosowanie zarówno do podłoży betonowych i jak i drewnianych. W przypadku rur ogrzewania podłogowego instalowanych w betonie, należy zagruntować powierzchnię przed zastosowaniem odpowiedniej masy wygładzającej o grubości co najmniej 3 mm. 

Uwaga: należy zadbać, aby uniknąć uszkodzeń podłogi spowodowanych “gorącymi punktami / miejscami grzewczymi”. Należy również zadbać o takie ustawianie mebli czy dywanów, by pozwolić na swobodną cyrkulację gorącego powietrza. W okolicznościach niedochowania powyższych wskazań, producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie płytek podłogi. 

Informacje dodatkowe

Polecamy stosować jedynie nasze kleje i nanosić je przy użyciu szpachli grzebieniowej A2. 

Prosimy zapoznać się z instrukcją konserwacji podłóg dołączoną do naszych produktów czyszczących.

Zalecane środki czyszczące do paneli winylowych

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl